Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Olvassák el figyelmesen az alábbi tudnivalókat (általános szerződési feltételek), amennyiben valamely kérdésük megválaszolatlan maradt volna, forduljanak bizalommal cégünkhöz! Készséggel állunk rendelkezésükre!

MrSauer webáruház – www.mrsauer.hu

Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF)

Szolgáltató

A MrSauer (székhely: 2220 Vecsés, Jókai Mór utca 18.) - további adatok feltüntetve a „Elérhetőségek” menüpontban.

Megrendelő

A kitöltött és a Szolgáltató részére a jelen ÁSZF-szerint elküldött megrendelőlapon Megrendelőként feltüntetett személy, azaz aki a megrendelés teljesítésével a Szolgáltatót bízza meg.

Szerződés tárgya

A MrSauer webáruházban található a „Termékek” menüpont alatt feltüntetésre került termékek mindegyike vagy valamelyike vonatkozásában adott megrendelés, és annak

Szolgáltató általi elfogadása. .

Szerződés hatálya

A webáruházban feltüntetett termékek és árak nem minősülnek és nem minősíthetők semmilyen esetre sem Szolgáltató általi ajánlattételnek. A megrendelés Megrendelő általi elküldése az, ami ajánlatnak minősül, és amely a Szolgáltató általi visszaigazolással kerül elfogadásra, a Megrendelő és Szolgáltató között ezzel jön létre a szerződés. A szerződés a megrendelés Szolgáltató által elfogadásától a megrendelés teljesítéséig áll fenn.

Teljesítés módja

A megrendelt termékeket a Megrendelő a megrendelésben írt módon jogosult a Szolgáltatótól átvenni. Az átvétel történhet személyesen üzleteinkben, vagy ajánlott postai küldemény formájában.

A termék, szolgáltatás ellenértéke

Az áruk ellenértéke és a szállítási költség forintban.

A MrSauer webáruházban feltüntetett árak érvényes bruttó fogyasztói árak.

A termék árát minden esetben a webáruházban feltüntetett termékről készített képek és leírás mellett tüntetjük fel. A „Pénztár” oldalon a termék végleges ára tartalmazza mind a terméket terhelő ÁFA fizetési kötelezettséget, valamint a Megrendelőinkhez történő eljuttatás (postai úton történő szállítás) költségét.

A megvásárolni kívánt termék gombra kattintásával a kosárba kerül, egyúttal a termék végleges árát itt ellenőrizheti. Ennek elfogadását követően, a rendelését feladhatja a „Vásárlás menete” pontban leírtak szerint. A cégünk által kiállított számla példányát minden esetben a szállítással egyidejűleg, az e-mailben juttatjuk el Megrendelőinkhez.

Vásárlás menete

Amennyiben egy termékünkből rendelni szeretne adja meg a kívánt mennyiséget és kattintson a gombra. Ezután folytathatja a böngészést, vagy feladhatja a rendelést.

Rendelés feladásához kattintson a kosár tartalma ablakban legalul a hivatkozásra. A hivatkozásra kattintva áttekintheti kosara tartalmát, kiválaszthatja a fizetési módot, majd a számlázási és szállítási címek megerősítésével véglegesítheti megrendelését. Amennyiben módosítani szeretne megrendelésén, úgy válassza a gombot, módosítson kosara tartalmán, majd válassza ismét a gombot. A megrendelésről e-mail útján kap visszaigazolást, melyben megtalálja a rendelésazonosítót. A visszaigazolást Cégünk a megrendelés megérkezését követően a megérkezésétől számított 5 munkanapon belül köteles megküldeni. Amennyiben 5 munkanapon belül nem érkezik meg Önhöz a visszaigazolás, úgy Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól.

Amennyiben Ön megküldte részünkre a megrendelést, ajánlati kötöttsége beáll, s amennyiben Cégünktől megkapta a visszaigazolást, úgy a szerződés létrejöttnek tekintendő, ez írásba foglalt szerződésnek minősül.

Fizetés és szállítás

A MrSauer Kft. által üzemeltetett webáruházban megrendelt termékeket pillanatnyilag csak és kizárólag Magyarország területén belül kézbesítjük.

Amennyiben megkapta a rendelésazonosítót, a választott fizetési mód szerint fizethet. Az alábbi fizetési módok közül választhat:

Utánvétel : Kiválasztott futár szolgálató által ki szállítót csomag megrendelésben megegyezett összeg kifizetése készpénzben történő kifizetés

Banki átutalással: ebben az esetben a rendelés összegét kérjük az alábbi BUDAPEST BANK számlára utalja át: Mr.Sauer Kft 10101377-31779300-01005004 . A közlemény mezőben kérjük tüntesse fel a kapott megrendelés-azonosítót! A banki átutalás díjairól minden esetben az átutalást végző banknál tájékozódhat. A megrendelt termékeket a fizetés megtörténte után postai úton ajánlott küldeményként juttatjuk el Önhöz a vételár fenti bankszámlaszámra történő megérkezésétől számított legkésőbb 15 munkanapon belül.

Kérjük, hogy a csomagot átvételkor a kézbesítő személy jelenlétében szíveskedjen megvizsgálni, a csomag sérülésének észlelése esetén vetessen fel jegyzőkönyvet, és ne vegye át a csomagot!

Sérült termék esetén csereigényét fogyasztói kifogás formájában minden esetben a „Elérhetőségek” menüpontban található forgalmazó cég székhelyére címzett postai levél útján történő bejelentés alapján érvényesítheti.

Adatkezelés

A regisztráció és vásárlás során az Ön által megadott adatokat a MrSauer webáruház kizárólag a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, szükség esetén kapcsolatfelvétel, illetve igény esetén hírlevél küldése céljából kezelheti. Az itt meghatározott célokból kezelt adatok törlésre kerülnek a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnésének esetén, valamint a számlázást követően. Adatait az Ön hozzájárulása nélkül harmadik fél részére nem adjuk át. Adatai kezelésekor az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ban foglaltak szerint, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Elállás

A távollévők között kötött szerződéseket szabályozó 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet alapján Ön a termék kézhezvételének napjától számított 8 munkanapon belül élhet elállási jogával. Amennyiben el kívánna állni a vásárlástól, úgy kérjük, hogy erről 8 munkanapon belül írásban tájékoztassa cégünket, ezzel egyidejűleg a vásárolt terméket kérjük küldje vissza a Kft. székhelyének címére! Ebben az esetben a visszaküldés költségeit minden esetben Önnek kell állnia, terheléssel (utánvét, portó, stb.) feladott küldeményt nem áll módunkban átvenni. Elállás esetén cégünk legkésőbb 30 napon belül visszautalja Önnek a számlázási címére az elállás során visszajuttatott termékek ellenértékét.

Fontos megjegyzés: elállás esetén csak a termékek ellenértékét szolgáltatjuk vissza, a termékek kézbesítését fedező postaköltséget nem!

Az elállási jog kizártsága - termékekhez kötött megjegyzések:

Termékeink vásárlása esetén csak abban az esetben élhet elállási jogával, amennyiben az eredeti postai csomagot bontatlan állapotban küldi vissza. A csomagolás felbontása után -az egyedi azonosító megismerésével- a termékeink a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § c. pontja alapján a fogyasztó személyéhez kötötté válik, így az elállási jog gyakorolhatósága megszűnik.

A megrendelés Szolgáltatón kívülálló okok miatti teljesíthetetlensége

Amennyiben Cégünk a megrendelt termékek szállítására vonatkozó kötelezettségét 30 napon belül azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, köteles erről a Megrendelőt a megadott email címen haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Megrendelő kifejezett kérése alapján az általa megfizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni.

Kapcsolat

Forgalmazó cég neve: MrSauer

Forgalmazó cég székhelye: 2220 Vecsés, Jókai Mór utca 18. (üzlethelyiség a székhelyen nem található, értékesítés ott nem történik, ezért kérjük vásárlás céljából ne keresse a címet!)

Forgalmazó céget nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 13-09-113347 bankszámlaszám: BUDAPEST BANK Mr.Sauer kft 10101377-31779300-01005004 adószám: 13966687-2-13

Telefonszám: +36 (20) 396-5829

e-mail: info@mrsauer.hu

 

Keresés